Ειδικά Θέματα Πραγματικής Ανάλυσης

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε κάποιες πληροφορίες για την ύλη του μαθήματος καθώς και κάποιες ασκήσεις λυμένες και άλυτες που αφορούν το μάθημα.

 

Παρακάτω δίνεται η ύλη του μαθήματος.

 

 

 

 

Μπορείτε να δείτε το 1ο φυλλάδιο ασκήσεων. Δεν παραδόθηκαν λυμένες ασκήσεις από τους φοιτητές.

Επίσης δείτε και το 2ο φυλλάδιο ασκήσεων με λυμένες ασκήσεις και εφαρμογές.

 

 

 

Χρήσιμο βιβλίο είναι το ''Αρχές Μαθηματικής Αναλύσεως'' του Walter Rudin,  Εκδόσεις Leader books καθώς και το

''Mathematical Analysis'' second edition, Apostol, 1974.