ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 (C. V. NIKOLOPOULOS)

Αναπληρωτής Καθηγητής (Associate Professor)

·         Publications

·         CV

Ερευνητικά ενδιαφέροντα (Research interests): 

·         Μαθηματική Μοντελοποίηση  (Mathematical Modelling)

·         Προβλήματα με κινούμενο σύνορο (Free Boundary Problems).

·         Μη γραμμικές Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις. Εξισώσεις αντίδρασης – διάχυσης.  (Reaction Diffusion Equations)

·         Έκρηξη λύσεων (Blow-up). Εκτιμήσεις (when) του χρόνου έκρηξης.

Διδασκαλία -- Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016:  

1.      Μαθηματική Μοντελοποίηση (311-1451 KEY, προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών)

·         Ύλη Μαθήματος 

Παραδείγματα Κατασκευής Μαθηματικών Μοντέλων. Μοντέλο για τη μόλυνση σε μια λίμνη. Πληθυσμιακά μοντέλα. Λογιστική εξίσωση. Διάδοση τεχνολογικής καινοτομίας. Κινητική Χημικών Αντιδράσεων. Μοντέλο για ένα χημικό αντιδραστήρα. Μέθοδοι Μαθηματικής Μοντελοποίησης. Διαστατική ανάλυση. Το θεώρημα π του Buckingham. Κανονικοποίηση. Μέθοδοι διαταραχών. Κανονική μέθοδος διαταραχών. Μέθοδος Poincare Lidstedt. Στοιχεία ασυμπτωτικής ανάλυσης. Θεωρία οριακού στρώματος. Παραδείγματα. Μοντέλα Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων. Εξισώσεις διάχυσης. Νόμοι διατήρησης σε μία και σε πολλές διαστάσεις. Καταστατικές εξισώσεις. Η εξίσωση της θερμότητας. Εξισώσεις ισορροπίας. Η εξίσωση Laplace. Κυματική Εξίσωση.

 

·         Ώρες Διδασκαλίας

Τρίτη 16.00-18.00 (Αίθουσα Δήμου) & Πέμτη 9.00-11.00 (Ι2)

·         Συγγράμματα

Α. Εφαρμοσμένα μαθηματικά, David J. Logan, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010.

Β. Εφαρμοσμένα μαθηματικά προσεγγιστικές μέθοδοι, Βορριάς Διαμαντής, Γιαννόπουλος Θεόδωρος, Καταλειφού      Αθηνά, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001.

·         Σημειώσεις : Μαθηματικά Μοντέλα για το περιβάλλον  

         (Σχετίζονται με το μάθημα οι παράγραφοι 1.1, 1.4, 1.5, 1.6)

 

2.       Μαθη΅ατικά Μοντέλα στις  Φυσικές Επιστή΅ες (Ομάδα Β Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών)

·         Ύλη Μαθήματος 

Συνοπτική εισαγωγή στις τεχνικές μαθηματικής μοντελοποίησης με τη χρήση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. Διαστατική ανάλυση. Κανονικοποίηση. Στοιχεία Ασυμπτωτικής Ανάλυσης. Μέθοδοι διαταραχών. Παραγωγή βασικών εξισώσεων που χρησιμοποιούνται ευρέως στη μαθηματική μοντελοποίηση. Εξίσωση της Θερμότητας. Laplace, Κυματική Εξίσωση, Νόμοι Διατήρησης, Εξισώσεις κίνησης ρευστού, Εξισώσεις Maxwell. Παραδείγματα μαθηματικών μοντέλων στις φυσικές επιστήμες. Μοντέλα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πληθυσμιακά μοντέλα. Μοντελοποίηση Χημικών Αντιδράσεων κτλ.

·         Ώρες Διδασκαλίας

Τετάρτη 9.00-11.00 (Εξ’αποστάσεως)

·         Σημειώσεις Μαθήματος

Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές Επιστήμες

 

Ημέρες και ώρες ακρόασης φοιτητών:

Τετάρτη 9:00-11:00 & Πέμπτη, 11:00-13:00, και όλες τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες έπειτα από συνεννόηση.