Κώστας Χουσιάδας (Kostas Housiadas)

Καθηγητής (Professor)

CV (Greek version),  Resume (English version)

Statistics: Published papersCitations (from Web of Science only)

 

Second announcement for the special rheology meeting in honor of Prof. Roger I Tanner

Ερευνητικά ενδιαφέροντα (Research interests): 

Διδασκαλία, Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα κάντε εγγραφή στο moodle)

Χειμερινό εξάμηνο:  

1. Αριθμητική Ανάλυση (ΚΕΥ, Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

2. Αριθμητική και Ασυμπτωτική Επίλυση Εξισώσεων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Εαρινό εξάμηνο:  

1.   Επιστημονικός Υπολογισμός (ΚΕΥ, Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

2.  Mερικές Διαφορικές Εξισώσεις (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Ημέρες και ώρες ακρόασης φοιτητών:  Τετάρτη και Πέμπτη (10:00-13:00)