Κώστας Χουσιάδας (Kostas Housiadas)

Καθηγητής (Professor)

CV (Greek version),   Resume (English version)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα (Research interests):

Διδασκαλία, Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα κάντε εγγραφή στο moodle)

Εαρινό εξάμηνο

1. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Υ, Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

2. Σεμινάριο Αριθμητικής Ανάλυσης (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, (2.5 ECTS))

Ημέρες και ώρες ακρόασης φοιτητών: Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη (09:30-11:30)