Νικόλαος Παπαλεξίου - Nikolaos Papalexiou

Επίκουρος Καθηγητής - Assistant Professor

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Department of Mathematics, University of the AegeanContact information

Department of Mathematics
University of the Aegean
83200 Karlovassi, Samos, Greece
Tel: +30 22730 82155, Fax: +30 22730 82007
Email: papalexi [at] aegean.gr


EducationResearchΔιδασκαλία

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Χειμερινό εξάμηνο: Απειροστικός Λογισμός Ι

Εαρινό εξάμηνο: Γραμμική Άλγεβρα Ι

Ώρες γραφείου: Τετάρτη, Πέμπτη 12:00 - 14:00Curriculum Vitae

Publications - Δημοσιεύσεις