Τσιχλιάς  Χαράλαμπος  

                                    

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος  Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γραφείο: Κτήριο Μόραλη
Τηλέφωνο: 22730 82144
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tsichlias@aegean.gr

Εκπαίδευση:
Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  1995.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,   1997.
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  2005 (Υποτροφία Ι.Κ.Υ.  για την εκπόνηση της διατριβής).

Μαθήματα διδασκαλίας ακαδημαϊκού  έτους  2019-2020:
Χειμερινό εξάμηνο: Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες (προπτυχιακό),
                                 Διαφορική Γεωμετρία  (μεταπτυχιακό)  
Εαρινό εξάμηνο: Απειροστικός Λογισμός ΙI.

Ώρες γραφείου για απορίες: 

                                Δευτέρα 11:00-12:00, Τρίτη, 11:00-12:00,

                                επίσης και άλλες ώρες κατόπιν συνεννόησης.Ερευνητικά ενδιαφέροντα:   Γεωμετρία Riemann, Πολλαπλότητες Επαφής.

Εργασίες:
1. Koufogiorgos Themis and Tsichlias Charalambos, Helicoidal surfaces of a special Weingarten type. Proceedings of the 3rd Panhellenic Congress of Geometry (Athens, 1997), 106, Univ. Athens, Athens, 1998.
2. Koufogiorgos Themis and Tsichlias Charalambos, On the existence of a new class of contact metric manifolds. Canad. Math. Bull. 43 (2000), no. 4, 440--447.
3. Koufogiorgos Themis and Tsichlias Charalambos, Generalized (κ,μ)-contact metric manifolds with ||gradκ||= constant. J. Geom. 78 (2003), no. 1-2, 83--91.
4. Koufogiorgos Themis and Tsichlias Charalambos, Generalized (κ,μ)-contact metric  manifolds with ξμ=0. Tokyo J. Math. 31 (2008), no. 1, 39--57.
5. Koufogiorgos Themis and Tsichlias Charalambos, Three dimensional contact metric manifolds with vanishing Jacobi operator. Contributions to Algebra and Geometry.   50 (2009), νo. 2, 563-573.
6. Koufogiorgos, T.; Markellos, M.; Tsichlias, C. Tangent sphere bundles with constant trace of the Jacobi operator. Beitr. Algebra Geom.  53  (2012),  no. 2, 551--568
.
7. Markellos, Michael;
Tsichlias, Charalambos Contact metric structures on S3.  Kodai Math. J.  36  (2013),  no. 1, 154–166.
8. Koufogiorgos, T.; Tsichlias, C. Contact metric three-manifolds with constant scalar torsion. J. Aust. Math. Soc. 107 (2019), no. 2, 234--255