Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου
 

 

Συνήθεις Ερωτήσεις για ADSL

Ερωτήσεις :

 1. Μπορώ να συνδεθώ με ADSL στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου;

 2. Τ ι είναι το "φθηνό φοιτητικό internet" , έχω δικαίωμα να συνδεθώ;

 3. Σκέφτομαι να αποκτήσω σύνδεση ADSL μέσω τρίτου. Θα μπορώ να έχω πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου;

 4. Συμφέρει να αποκτήσω σύνδεση με ADSL και να πληρώνω πάγια, αφού το Πανεπιστήμιο μου δίνει δωρεάν συνδρομή ;

 5. Αν αποκτήσω σύνδεση ADSL μέσω της δράσης "Δίοδος", θα μπορώ παράλληλα να διατηρήσω και την δυνατότητα για dialup στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπως ίσχυε μέχρι σήμερα;

 6. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορώ να συνδεθώ με ADSL για τεχνικούς λόγους ;

 

 

                   Απαντήσεις

1. Μπορώ να συνδεθώ με ADSL στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου;

Δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να υποστηριχθούν συνδέσεις ADSL στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Όμως, από 27 Μαρτίου 2006, όλοι οι σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσω της δράση ς " ΔΙΟΔΟΣ " μπορούν να κάνουν αιτήσεις για να αποκτήσουν την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (μέσω δικτύων ADSL) με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

Επιστροφή


2. Τ ι είναι το "φθηνό φοιτητικό internet" , έχω δικαίωμα να συνδεθώ?
Το λεγόμενο "φθηνό φοιτητικό internet" είναι μία υπηρεσία μέσω της δράσης ΔΙΟΔΟΣ που διευκολύνει τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (μέσω δικτύων ADSL) με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Βασικός στόχος της δράσης ΔΙΟΔΟΣ είναι η προώθηση και ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην εκπαιδευτική κοινότητα, με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και στις αρχές της διαλειτουργικότητας και της τεχνολογικής ουδετερότητας. Δικαίωμα συμμετοχής στην προνομιακή ευρυζωνική υπηρεσία της δράσης ΔΙΟΔΟΣ έχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου με ορισμένους περιορισμούς που αναφερονται αναλυτικότερα στην σελίδα: http://diodos.gsrt.gr/Default.aspx?c=2
Ενώ η διαδικασία αναλύεται στην σελίδα:
http://diodos.gsrt.gr/Default.aspx?c=3

Επιστροφή

3. Σκέφτομαι να αποκτήσω σύνδεση ADSL μέσω τρίτου. Θα μπορώ να έχω πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου;
 • Αν έχετε συνδεθεί μέσω της Δράσης Δίοδος ως φοιτητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα έχετε αποκτήσει διεύθυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου , και επομένως θα έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες .
 • Αν συνδεθείτε με ADSL μέσω τρίτου , για να αποκτήσετε όλα τα δικαιώματα που θα είχατε αν είσαστε συνδεδεμένος απευθείας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα πρέπει να κάνετε χρήση της υπηρεσίας VPN
  προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιστροφή

4. Συμφέρει να αποκτήσω σύνδεση με ADSL και να πληρώνω πάγια, αφού το Πανεπιστήμιο μου δίνει δωρεάν συνδρομή για ISDN/PSTN Dialup ;

Εφόσον με την σύνδεση ADSL πληρώνετε μόνο τα πάγια και δεν έχετε χρονοχρέωση (αφού με το ADSL είστε συνδεδεμένοι μόνιμα στο διαδίκτυο), σας συμφέρει μόνο αν διαπιστώσετε ότι κάνετε μεγάλη χρήση και ο τηλεφωνικός λογαριασμός σας προς τους αριθμούς dialup (8962xxxxx) ξεπερνάει τα πάγια των συνδέσεων ADSL ή επιθυμείτε ταχύτητες download υψηλότερες από 128Kbps (με ISDN) που μπορεί αυτή τη στιγμή να προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

Επιστροφή

5. Αν αποκτήσω σύνδεση ADSL μέσω της δράσης "Δίοδος", θα μπορώ παράλληλα να διατηρήσω και την δυνατότητα για dialup στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπως ίσχυε μέχρι σήμερα;

Η δυνατότητα για dialup παραμένει για όσο διάστημα προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό , ανεξάρτητα από την δυνατότητα ADSL σύνδεσης.

Επιστροφή

6. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορώ να συνδεθώ με ADSL για τεχνικούς λόγους;

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η σύνδεση με ADSL για τεχνικούς λόγους .

 • Πρώτη περίπτωση είναι να μην έχει εγκατασταθεί ADSL τεχνολογία στην περιοχή σας. Ελέγξτε εδώ αν η τηλεφωνική σας γραμμή μπορεί να δεχθεί σύνδεση ADSL

 • Επίσης, μεγάλη απόσταση (πάνω από 6-7 Km) από το DSLAM (βρισκεται στο τοπικό τηλεφωνικό κέντρο του ΟΤΕ), μικρή διατομή καλωδίου, υψηλός θόρυβος, εξωγενείς παράγοντες που κόβουν τις υψηλές συχνότητες της γραμμής ή συνδυασμός των παραπάνω, καθιστά ενδεχομένως την γραμμή σας ακατάλληλη για μετατροπή της σε ADSL. Συνήθως όμως στις αστικές περιοχές, οι γραμμές στην πλειοψηφία τους δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετατροπής σε ADSL.

Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε τον ίδιο τον πάροχο που πρόκειται να επιλέξετε.

Επιστροφή


 

 
 
  © Copyright 2007 Samos Noc . All Rights Reserved.