Οδηγίες ρύθμισης του Outlook Express σε λειτουργικό Σύστημα Windows Vista.

Στα windows vista το όνομα του προγράμματος outlook express έχει αλλάξει σε Windows Mail, όμως οι βασικές ρυθμίσεις του έχουν παραμείνει ίδιες.

Κάνουμε εκκίνηση του προγράμματος από την έναρξη -> all programs -> windows mail, όπως φαίνεται από την παρακάτω εικόνα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Στην συνέχεια αφού ανοίξει το πρόγραμμα κλείνουμε τον wizard που θα μας ανοίξει και πηγαίνουμε στο tools -> accounts για να προσθέσουμε και να ρυθμίσουμε τον λογαριασμό αλληλογραφίας μας, όπως φαίνεται παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Στο επόμενο παράθυρο που θα μας ανοίξει επιλέγουμε να κάνουμε προσθήκη / add ενός νέου λογαριασμού:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Επιλέγουμε να γίνει προσθήκη ενός e-mail account και πατάμε στο next:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Στο επόμενο παράθυρο πληκτρολογούμε το ονοματεπώνυμό μας, όπως θέλουμε να εμφανίζεται στους παραλήπτες των e-mail μας. Να σημειωθεί ότι, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε λατινικούς χαρακτήρες:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Στην συνέχεια πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση (e-mail address), όπως μας έχει δοθεί από την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σάμου, η οποία είναι της μορφή, για τους φοιτητές «username@τμήμα.aegean.gr», πχ math08001@math.aegean.gr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Στο επόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δηλωθούν οι διακομιστές (servers),οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την σωστή αποστολή και λήψη των μηνυμάτων μας (e-mails). Επομένως, ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (incoming mail server) είναι ο pop3.aegean.gr, ενώ ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (outgoing mail server) είναι ο smtp.aegean.gr. τέλος, μην ξεχάσετε να επιλέξετε ότι πρέπει να γίνεται αυθεντικοποίηση του χρήστη κατά την αποστολή μηνυμάτων (my server requires authentication):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Στην επόμενη καρτέλα, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το όνομα χρήστη (username) και τον προσωπικό μας κωδικό (password), εάν το επιθυμούμε μπορούμε να επιλέξουμε να θυμάται τον κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε να μην χρειάζεται κάθε φόρα να τον πληκτρολογούμε:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε να μην κατεβάσει τοπικά τα μηνύματά μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες τελευταίες ρυθμίσεις:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Έτσι, αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση του λογαριασμού e-mail μας, μεταβαίνουμε πάλι στην καρτέλα των λογαριασμών, από τα εργαλεία (tools) -> λογαριασμοί (accounts) και αφού επιλέξουμε τον λογαριασμό που μόλις δημιουργήσαμε, επιλέγουμε ιδιότητες (properties):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Στο παράθυρο Ιδιότητες (properties), που θα ανοίξει μεταβαίνουμε στην καρτέλα για προχωρημένους (advanced) και επιλέγουμε στον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (outgoing mail (SMTP)) την πόρτα 587.

Επίσης, εάν θέλουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά μας και από άλλους υπολογιστές εκτός από τον υπολογιστή που ρυθμίσουμε, τότε επιλέξουμε να αφήνει ένα αντίγραφο των μηνυμάτων μας στον server (leave a copy of messages on server), όπως φαίνεται παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Τέλος, αφού αποθηκεύσουμε της αλλαγές που κάναμε, επιλέγουμε sent/receive, για να αποθηκευτούν τοπικά τα μηνύματά μας, και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης του Windows Mail: