Οδηγίες Σύνδεσης Και Ρυθμισής του Πρόγραμματος NX Client.

Ορίζουμε ένα όνομα στο  "Session", πχ. Test. Ενώ στο "Host" πληκτρολογούμε το όνομα του server και επιλέγουμε στο connection type LAN.

Το όνομα του server εξαρτάτε από το τμήμα, στο οποίο ανήκουμε:

Τμήμα

Όνομα server (Host)

Τμ. Μαθηματικών

Melissa.math.aegean.gr

Τμ. Μ.Π.Ε.Σ.

Icsd-linux.samos.aegean.gr

 


Wizard Settings

επιλέγουμε "Unix", τον Windows Manager, πχ. Gnome και την ανάλυση. Προαιρετικά επιλέγουμε το "Enable SSL encryption on all traffic" και πατάμε "Next". Επιλέγουμε το κουμπί "Show the Advanced Configuration dialog" και πατάμε "Finish".


Wizard Settings Wizard Settings

 

 

 

 

 


Wizard Settings 

Επιλέγουμε το κουμπί Key και αφού διαγράψουμε όλα τα περιεχόμενά του, αντιγράφουμε το κλειδί, το οποίο βρίσκεται στο τέλος του παρών εγγράφου και επιλέγουμε save.


Wizard Settings

Για να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι χρήστες (users), θα πρέπει στο Configure -> Environment -> User Directory να ορίσουμε ως directory το c:\windows\temp.

 

Σημείωση: Εάν δημιουργήσατε εικονίδιο σύνδεσης, την επόμενη φορά που θέλετε να συνδεθείτε θα ανοίξει μόνο το παράθυρο για εισαγωγή username και password. Στην πρώτη σας σύνδεση θα σας εμφανίσει μήνυμα λάθους για την cache, πατήστε Yes.

 

 

 

 

Key:

-----BEGIN DSA PRIVATE KEY-----

MIIBuwIBAAKBgQDy/65WivHBMxNIdWFDo7Iwofw0v+lqPER11/P+c3a52LsOfXzZ

x6cniBIgeGgDiQNkhg84Bkv1Pb99tNsodk8POlDHyqHElBbwFRRAUjYbqD0F0Ajc

AxRGVRHMuh3uQVqBdo5HORbmOMeGw78Gt1NOg9Q/et2zJcrn+0nr0UwSDwIVAL6Y

PwpS6rpurPj+KvB8Pq3KYpHrAoGAEl66xQNjiKhHNUgwAXnJj/SiCo2VpcfTMX3f

jyjhMn80SB9ZkPQM67RUBI1zGpBv9gmJFBc2/z6hLeaLC6OBZ8EIYeCUxr0VxMY4

qocSuws9pASusFyKRURUequAkw/OITbIlcQ072zMwaTZR9sjpwm+h331n4U+vaE/

m+xyPmMCgYEAsGKpxP/g0hCKY7VG5oppAeB1MHYHxj0UCxLxJWdd9trPxS6R4i7V

JHeSEENlRIQnvyHIEjdUaoIVA11/y0qW22HImoa/xXJcr5v36AHO1yjWY7KZuFn0

5wzP9pjOwPrQLQiOsH6ELJxBsogc9AbJgvzpmSxFxdRdMoIkI5YZ/yUCFA7xCrGj

gMbhg2m6UCcA60wFnnCW

-----END DSA PRIVATE KEY-----