Οδηγίες ρύθμισης Outlook Express

Όταν τρέξετε για πρώτη φορά το Outlook Express πρέπει να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

         

         

 

         

         

Σημειώνεται ότι για ρύθμιση του Outlook Express απο Η/Υ ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο με άλλο παροχέα εκτός του Πανεπιστημίου  Αιγαίου, θα πρέπει να γίνει αλλαγή της θύρας εξερχόμενης αλληλογραφίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

  Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών στο τηλέφωνο 22730-82166 και στην email διεύθυνση Help@samos.aegean.gr.