Οδηγίες σύνδεσης ADSL στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν υποστηρίζει συνδέσεις ADSL.

Μέσω της δράσης όμως " ΔΙΟΔΟΣ " όλοι οι σπουδαστές μπορούν να κάνουν αιτήσεις για να αποκτήσουν την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (μέσω δικτύων ADSL) με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Μετά την σύνδεσή σας με τον παροχέα του ADSL δημιουργείτε μία σύνδεση VPN για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οδηγίες θα βρείτε  παρακάτω

https://ype.aegean.gr/yphresiesdiktioudedomenwn/vpn/genikesodigievpn