Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας Web Mail Access

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τη δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε οποιοδήποτε υπολογιστή με την προϋπόθεση ότι έχει πρόσβαση στο Internet και υπάρχει εγκατεστημένος web browser (πχ. Internet Explorer,  Netscape Navigator κτλ).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη υπηρεσία :

1. Ανοίγετε τo web browser π.χ Internet Explorer και εισάγετε διεύθυνση:   http://webmail.aegean.gr

2. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, στο πεδίο  User Name εισάγετε   aegean\username,
  ενώ στο πεδίο Password γράφετε το password που σας έχει δοθεί.

3. Πατήστε το κουμπί "Σύνδεση"

 

  

4. Εμφανίζονται τα μηνύματα που έχετε. Τα νέα μηνύματα είναι έντονα και κάνοντας κλικ πάνω σε κάποιο από αυτά  εμφανίζονται τα περιεχόμενα του.

 

 

 

Αντιμετώπιση Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (spam)
Ενεργοποίηση Φίλτρου

Σε περίπτωση που έχετε ήδη κάποιον κανόνα που τοποθετεί μηνύματα με τη φράση «***PROBABLY SPAM***» σε κάποιο φάκελο θα πρέπει να τον απενεργοποιήσετε ή να τον διαγράψετε.


Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για το λογαριασμό,ανεξαρτήτως του e-mail client που χρησιμοποιείτε  (π.χ. Microsoft Outlook, Outlook Express)σας θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

  1. Είσοδο στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη σελίδα http://webmail.aegean.gr.

 

 

  1. Πατήστε το ΕΠΙΛΟΓΕΣ , όπως φαίνεται στην εικόνα για να σας εμφανισθεί το menu των επιλογών .

 

 

  1. Προτείνεται η ενεργοποίηση της τοποθέτησης των επαφών στη λίστα ασφαλών αποστολέων.

 

Με τον τρόπο αυτό όσα μηνύματα χαρακτηρίζονται σαν spam τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία»

  

 

Προσωπικές λίστες Ασφαλών & Αποκλεισμένων Αποστολέων
Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα προσωπικής λίστας ασφαλών αποστολέων (safe list) καθώς προσωπικής λίστας αποκλεισμένων αποστολέων (blocked list)

Λίστα ασφαλών αποστολέων.
Τοποθετώντας μια e-mail διεύθυνση στη λίστα των ασφαλών αποστολέων όλα τα μηνύματα από τη συγκεκριμένη e-mail διεύθυνση δεν θα χαρακτηρίζονται ποτέ σαν “spam”. Επιπλέον αν ο εξυπηρετητής ενός αποστολέα τοποθετηθεί σε κάποια από τις RBLs (Real Time Block Lists) που συμβουλεύεται το ΠΑ, η τοποθέτηση της e-mail διεύθυνσης του αποστολέα στη λίστα ασφαλών αποστολέων αυτόματα επιτρέπει την αποστολή προς τη διεύθυνση σας (η ενημέρωση του εξυπηρετητή, που φιλτράρει την εισερχόμενη αλληλογραφία, με τις ασφαλείς λίστες των χρηστών γίνεται κάθε μια ώρα)

 

Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων.
Τοποθετώντας μια e-mail διεύθυνση στη λίστα αποκλεισμένων αποστολέων όλα τα μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση θα τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία»