Οδηγίες σύνδεσης / ρύθμισης του Epresence και της Java

Βήμα 1

Για να λάβετε μέρος στην τηλεδιάσκεψη θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα, όπως φαίνεται παρακάτω, και θα πρέπει να επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο για την συμμετοχή σας:

Βήμα 2

Στην συνέχεια θα μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα, όπου θα πρέπει να επιλέξετε σε ποιο ίδρυμα ανήκετε και να συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού σας - ενδέχεται να σας έχουν ορίσει ως εξωτερικό χρήση, όποτε δεν θα σας ζητηθούν στοιχεία, προχωρήστε στο επόμενο βήμα:

Βήμα 3

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας την τελευταία έκδοση της Java, τότε αυτόματα θα σας μεταφέρει στην παρακάτω σελίδα, όπου θα πρέπει να επιλέξτε agree and start free download, έτσι ώστε να "κατεβάσει" και να εγκαταστήσει την τελευταία διαθέσιμη έκδοση της java, εάν υπάρχει η τελευταία έκδοση της java, τότε συνεχίστε από το βήμα 6:

Σε περίπτωση που έχετε και άλλες εκδόσεις θα εμφανίσει μήνυμα, εάν θέλετε να τις απεγκαταστήσετε, καλό είναι να τις αφήσετε σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται από κάποιο άλλο πρόγραμμα:
Βήμα 4

Στην συνέχεια κλείνουμε όλες τις σελίδες και τα παράθυρα του browser που τυχών μας έχει ανοίξει και από τον σύνδεσμο του mail μας προσπαθούμε να ξανασυνδεθούμε, εάν μας ζητήσει άδεια για την εκτέλεση του προγράμματος επιλέγουμε Always run on this site:

Βήμα 5

Σε περίπτωση μου μας εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα ασφαλείας, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στην java:

Οι ρυθμίσεις είναι οι παρακάτω - για λειτουργικό σύστημα Windows, από τον πίνακα έλεγχου (control panel), επιλέγουμε την java και προσθέτουμε στο ασφάλεια (security) την σελίδα του epresence, δηλ. το https://epresence.grnet.gr/
Για λειτουργικό σύστημα Mac OS X (10.7.3 και μετά):

    Click on Apple icon on upper left of screen.
    Go to System Preferences
    Click on the Java icon to access the Java Control Panel.
Βήμα 6

Στην συνέχεια προσπαθούμε πάλι να συνδεθούμε και μας εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα:

Βήμα 7

Τέλος, θα πρέπει να μας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, στην οποία αν δεν έχουμε εγκαταστήσει το πρόγραμμα Vidyo Desktop στον υπολογιστή μας, θα πρέπει να επιλέξουμε download, και ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα, σε αντίθετη περίπτωση πηγαίνουμε στο βήμα 8 :

Βήμα 8

Τέλος, αφού έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις, μπορούμε να επιλέξουμε join Room για να συνδεθούμε στην τηλεδιάσκεψη, εάν μας εμφανίζει κάποιο μήνυμα για αποδοχή και εκτέλεση της εφαρμογής επιλέγουμε I accept the risk and want to run this application, όπως φαίνεται παρακάτω:

Βήμα 9

Εφόσον συνδεθούμε, βλέπουμε την παρακάτω εικόνα:

Αποσύνδεση
Ήχος - Μικρόφωνο - Κάμερα
Σημείωση:

Για λειτουργικό σύστημα MAC OS, χρησιμοποιήσετε είτε το Mozilla Firefox, είτε τον Chrome.