Οδηγίες χρήσης  FTP (WS_FTP)

Για την μεταφορά των αρχείων σας στο web server ή την ενημέρωση των ιστοσελίδων σας συνίσταται η χρήση του ftp.

ΧΡΗΣΗ WEB BROWSER

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το web browser  για την μεταφορά των αρχείων που θέλετε να κάνετε. Παρακάτω ακολουθούν οι απαραίτητες οδηγίες.

Για το Τμ. Μηχανικών Π.Ε.Σ.

Στο address bar του προγράμματος πλοήγησης (web browser) πληκτρολογείτε το εξής:
ftp://www.icsd.aegean.gr/home/                    - για το διδακτικό προσωπικό (ερευνητές κ.α) 
ftp://www.icsd.aegean.gr/students/              - για τους προπτυχιακούς φοιτητές
ftp://www.icsd.aegean.gr/postgraduates/   - για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Για το Τμ. Μαθηματικών και Σ.Α.Χ.Μ.

Στο address bar του προγράμματος πλοήγησης (web browser) πληκτρολογείτε το εξής:

ftp://www.samos.aegean.gr:21                             - για όλους

Στην συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο πληκτρολογείτε το aegean\username και το password που έχετε στο Aegean domain.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FTP

Μπορείτε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε  πρόγραμμα FTP (cute ftp, ws-ftp, Bulletproof FTP κ.α) στην διεύθυνση που βρίσκονται τα αρχεία σας. Η δική μας επιλογή ήταν το WS-FTP το οποίο είναι δωρεάν και μπορείτε να το “κατεβάσετε” από το internet και “τρέχει”  σε περιβάλλον win98/2000/XP.

Με την έναρξη του προγράμματος εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο
Στο πεδίο Profile Name πληκτρολογούμε ένα χαρακτηριστικό όνομα της αρεσκείας μας π.χ  samos-ftp
Στο πεδίο Host Name/Address  πληκτρολογούμε το όνομα του απομακρυσμένου υπολογιστή, πιο συγκεκριμένα το  www.samos.aegean.gr
(Για το τμ. Μηχανικών Π.Ε.Σ. πληκτρολογούμε το www.icsd.aegean.gr)
Στο Host Type αφήνουμε το προεπιλεγμένο (Automatic detect)
Στο User Id πληκτρολογούμε aegean\username
Και το password  θέτουμε το κωδικό πρόσβασης στο domain aegean

Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Advance και ελέγχουμε αν υπάρχει η τιμή 21 στο πεδίο Remote Port όπως φαίνεται παρακάτω
Εφόσον θέσουμε τα παραπάνω στοιχεία επιλέγουμε Apply έτσι ώστε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.
Σημείωση: Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που θέλουμε να ορίσουμε μια νέα σύνδεση ενώ μπορούμε να επιλέξουμε μια ήδη ορισμένη από το profile name.
Πατώντας το ok συνδεόμαστε με τον απομακρυσμένο υπολογιστή και μας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο
Στη αριστερή πλευρά του παραθύρου εμφανίζονται τα περιεχόμενα του τοπικού υπολογιστή (Local System) και στην δεξιά τα περιεχόμενα του απομακρυσμένου υπολογιστή (Remote Site)

Για να γίνει η μεταφορά ενός αρχείου ή ενός φακέλου αρκεί να το επιλέξουμε και να πατήσουμε τα κουμπιά (βελάκια) που βρίσκονται στη μέση  του παραθύρου.

Για την αποσύνδεσή μας πατάμε το κουμπί Close