Οδηγίες σύνδεσης στην σελίδα MSDN του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Για να συνδεθείτε στην σελίδα του MSDN, θα πρέπει να μεταβείτε στην σελίδα:

http://e5.onthehub.com


Επιλέξετε Sign In ->  Θα μεταφερθείτε στην  Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών

Στην συνέχεια εισάγετε τον Username και το Password που έχετε στο πανεπιστήμιο
Π.Χ math08001
Αφού εμφανιστούν τα στοιχεία σας πατήστε Αποδοχή