Οδηγίες ρύθμισης του Outlook Express σε λειτουργικό Σύστημα Windows 7.

Στα windows 7 το όνομα του προγράμματος outlook express έχει αλλάξει σε Windows Live Mail, όμως οι βασικές ρυθμίσεις του έχουν παραμείνει ίδιες.

Κάνουμε εκκίνηση του προγράμματος από την έναρξη -> all programs -> windows live mail, όπως φαίνεται από την παρακάτω εικόνα:

pic1.jpg

Στην συνέχεια αφού ανοίξει το πρόγραμμα κλείνουμε τον wizard που θα μας ανοίξει και πηγαίνουμε στο  -> Options -> Email accounts για να προσθέσουμε και να ρυθμίσουμε τον λογαριασμό αλληλογραφίας μας, όπως φαίνεται παρακάτω:

pic2.jpg

Στο επόμενο παράθυρο που θα μας ανοίξει επιλέγουμε να κάνουμε προσθήκη / add ενός νέου λογαριασμού:

pic3.jpg

Επιλέγουμε να γίνει προσθήκη ενός e-mail account και πατάμε στο next:

pic4.jpg

Στο επόμενο παράθυρο πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση (e-mail address), όπως μας έχει δοθεί από την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σάμου, η οποία είναι της μορφή, για τους φοιτητές «username@τμήμα.aegean.gr», πχ math08001@math.aegean.gr, τον κωδικό μας και το ονοματεπώνυμό μας, όπως θέλουμε να εμφανίζεται στους παραλήπτες των e-mail μας, τέλος επιλέγουμε να ρυθμίσουμε τον server χειροκίνητα (Manually configure server settings) . Να σημειωθεί ότι, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε λατινικούς χαρακτήρες:

pic5.jpg

Στο επόμενο παράθυρο, θα πρέπει να δηλωθούν οι διακομιστές (servers),οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την σωστή αποστολή και λήψη των μηνυμάτων μας (e-mails). Επομένως, ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (incoming mail server) είναι ο pop3.aegean.gr, ενώ ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (outgoing mail server) είναι ο smtp.aegean.gr (port 587). τέλος, μην ξεχάσετε να επιλέξετε: την ασφαλή σύνδεση (requires asecure connection (SSL)) και  ότι πρέπει να γίνεται αυθεντικοποίηση του χρήστη κατά την αποστολή μηνυμάτων (requires authentication):

pic6.jpg

Και έχετε ρυθμίσει το mail σας:

pic7.jpg

Στην συνέχεια επιλέγετε το Mail που έχετε ρυθμίσει και επιλέγετε Ιδιότητες (properties), προκειμένου να γίνουν κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις στο mail σας:

pic8.jpg

Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέγουμε την τελευταία καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), και επιλέγουμε να αφήνει ένα αντίγραφο των μηνυμάτων μας στον server (leave a copy of messages on server), έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε τα μηνύματά μας και εκτός του υπολογιστή που γίνονται οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις:

pic9.jpg

έλος, αφού αποθηκεύσουμε της αλλαγές που κάναμε, επιλέγουμε sent/receive, για να αποθηκευτούν τοπικά τα μηνύματά μας, και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης του Windows Mail:

 

pic10.jpg