Αλλαγή Password

Υπενθυμίζεται στους χρήστες του δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ότι τα passwords των λογαριασμών πρόσβασης έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μετά την πάροδο της οποίας δεν είναι δυνατή η χρήση των λογαριασμών.

Η χρονική διάρκεια είναι 360 ημέρες και ανανεώνεται με κάθε αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης.

Ο Κωδικός Πρόσβασης πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρες και να είναι διαφορετικός από τους 2 τελευταίους Κωδικούς Πρόσβασης που έχουν χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη.

Επιπλέον πρέπει να ικανοποιεί 3 από τους 4 ακόλουθους κανόνες:

  •     Να περιέχει πεζά γράμματα του Λατινικού Αλφαβήτου [a,b,c,...,z]
  •     Να περιέχει ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα του Λατινικού Αλφαβήτου [A,B,C,...,Z]
  •     Να περιέχει ψηφία [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
  •     Να περιέχει ειδικούς χαρακτήρες όπως ~!@#$%^&*()_+-=,.<>/\{}[]?/

Η αλλαγή μπορεί να γίνει είτε από υπολογιστές του ιδρύματος, είτε απομακρυσμένα από τη σελίδα https://password.aegean.gr

Χρήστες που επισκέπτονται τη σελίδα http://webmail.aegean.gr ενημερώνονται αυτόματα κατά τη διαδικασία της σύνδεσης για το κατά πόσο ο κωδικός πρόσβασής τους έχει λήξει ή θα λήξει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το ίδιο συμβαίνει και για χρήστες της υπηρεσίας VPN.

Δεν είναι δυνατή η παραπάνω ενημέρωση για χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα POP3 & IMAP.

Οι συγκεκριμένοι χρήστες θα πρέπει να επισκεφτούν τη σελίδα http://webmail.aegean.gr προκειμένου να ελέγξουν κατά πόσο έχει λήξει ή λήγει σύντομα ο κωδικός πρόσβασής τους.

Στη σελίδα https://checkpassword.aegean.gr/ μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση
του Κωδικού Πρόσβασής σας.

Για την δική σας ασφάλεια προτείνεται να αλλάζετε τακτικά τα passwords των λογαριασμών σας.

Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών