Αντιμετώπιση Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (spam)

Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας είναι ενεργοποιημένο σε κεντρικό επίπεδο αλλά για να γίνει η χρήση του θα πρέπει ο εκάστοτε χρήστης να το ενεργοποιήσει όπως φαίνεται παρακάτω.

Ενεργοποίηση Φίλτρου

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για το λογαριασμό σας θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

1. Είσοδο στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη σελίδα http://webmail.aegean.gr

webmail-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Από τις Eπιλογές (πάνω δεξιά δίπλα στο όνομα σας) διαλέξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία και επιλέξτε το «Αυτόματο φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Προτείνεται η ενεργοποίηση της επιλογής «Να θεωρείται αξιόπιστη και η αλληλογραφία από τις Επαφές μου»  όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 

4. Αποθήκευση των ρυθμίσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Με τον τρόπο αυτό όσα μηνύματα χαρακτηρίζονται σαν spam τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία» χωρίς να προστίθεται η φράση ***PROBABLY SPAM*** στο θέμα του μηνύματος

Σε περίπτωση που έχετε ήδη κάποιον κανόνα που τοποθετεί μηνύματα με τη φράση «***PROBABLY SPAM***» σε κάποιο φάκελο θα πρέπει να τον απενεργοποιήσετε ή να τον διαγράψετε.

Προσωπικές λίστες Ασφαλών & Αποκλεισμένων Αποστολέων

Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα προσωπικής λίστας Ασφαλών Αποστολέων (safe senders list) και προσωπικής λίστας Αποκλεισμένων Αποστολέων (blocked senders list)

Λίστα ασφαλών αποστολέων

Τοποθετώντας μια e-mail διεύθυνση στη λίστα των Ασφαλών Αποστολέων όλα τα μηνύματα από τη συγκεκριμένη e-mail διεύθυνση δεν θα χαρακτηρίζονται ποτέ σαν “spam”. Επιπλέον αν ο εξυπηρετητής ενός αποστολέα τοποθετηθεί σε κάποια από τις RBLs (Real Time Block Lists) που συμβουλεύεται το ΠΑ, η τοποθέτηση της e-mail διεύθυνσης του αποστολέα στη λίστα ασφαλών αποστολέων αυτόματα επιτρέπει την αποστολή προς τη διεύθυνση σας (η ενημέρωση του εξυπηρετητή, που φιλτράρει την εισερχόμενη αλληλογραφία, με τις ασφαλείς λίστες των χρηστών γίνεται κάθε μια ώρα)

Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων

Τοποθετώντας μια e-mail διεύθυνση στη λίστα των Αποκλεισμένων Αποστολέων όλα τα μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση θα τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία»

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POP3 & Spam

Αν έχετε ενεργοποιήσει το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας απο το περιβάλλον του webmail και χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα πελάτη (π.χ Outlook express) με πρωτόκολλο POP3 για την ανάγνωση και λήψη των email σας, τότε στο πρόγραμμα πελάτη δεν εμφανίζεται ο φάκελος «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία» (Junk Email) και όλα τα μηνύματα (spam ή μη) κατευθύνονται στο Inbox (Εισερχόμενα).

 

IMAP & Spam

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν κάποιο πρόγραμμα πελάτη με πρωτόκολλο IMAP για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας στο ΠΑ και έχουν ενεργοποιήσει το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από το περιβάλλον webmail,  πρέπει να επιλέξουν την εμφάνιση του φακέλου «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία» (“Junk Mail”) προκειμένου να μπορούν να διαχειριστύν τα spam μηνύματα που πιθανόν λαμβάνουν. Ο τρόπος εμφάνισης – απόκρυψης φακέλων εξαρτάται από το πρόγραμμα πελάτη που χρησιμοποιείται από τον χρήστη. Ενδεικτικά σας παραθέτουμε παρακάτω τα βήματα για το προγραμμα Outlook Express και Mozilla Thunderbird

Tα βήματα για το  Outlook Express είναι:

Στο κύριο μενού επιλέγουμε  Tools (Εργαλεία) – IMAP Folders… (Φάκελοι IMAP…) και στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγονται οι επιθυμητοί φάκελοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Για το Mozilla Thunderbird τα βήματα είναι:

Δεξί κλικ σε οποιονδήποτε από τους φακέλους – Subscribe (Εγγραφή) – και στις συνέχεια επιλέγονται οι επιθυμητοί φάκελοι.

 

Μη ενεργοποίηση του φίλτρου - Χρήση Κανόνων (rules)

***Η δημιουργία και τροποποίηση κανόνων είναι δυνατή με Microsoft Outlook (σε Exchange Server Mode) ή από τη σελίδα http://webmail.aegean.gr χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer***

Σε περίπτωση που δεν επιλεξετε  την ενεργοποίηση του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας τότε τα spam μηνύματα θα λαμβάνονται μέσα στο φάκελο Inbox (Εισερχόμενα) χωρίς καμία σήμανση.

Επιπλέον δίνεται οι δυνατότητα σε χρήστες που δεν επιθυμούν να ενεργοποιήσουν το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας να δημιουργήσουν κανόνες για τη διαχείριση των μηνυμάτων που λαμβάνουν βάσει της βαθμολογίας που αυτά παίρνουν από το σύστημα διαχείρισης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε εισερχόμενο μήνυμα λαμβάνει ένα βαθμό από 0 έως 9 που αντιστοιχεί στο επίπεδο βεβαιότητας (0 δεν είναι spam, 9 είναι σίγουρα spam) του κατά πόσο είναι spam ή όχι. Ο βαθμός αυτός καταγράφεται στα headers (επικεφαλίδες) του μηνύματος με τη μορφή:

X-MS-Exchange-Organization-SCL: Ν (όπου Ν από 0 έως 9)

Παράδειγμα κανόνα:

Μηνύματα με τις φράσεις: "X-MS-Exchange-Organization-SCL: 9" ή "X-MS-Exchange-Organization-SCL: 8" ή "X-MS-Exchange-Organization-SCL: 7" ή "X-MS-Exchange-Organization-SCL: 6" ή "X-MS-Exchange-Organization-SCL: 5" στις επικεφαλίδες του μηνύματος να μετακινηθούν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία»

 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Χρηστών Σάμου στο 2273082166 ή στην email διεύθυνση help@samos.aegean.gr


Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών