Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), έχετε την δυνατότητα κρυπτογραφημένης σύνδεσης και πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζεστε μέσω του πανεπιστημιακού δικτύου. Για την πραγματοποίηση μιας VPN σύνδεσής με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα πρέπει να ορίσετε τον Samos-vpn.aegean.gr (ή εναλλακτικά vpn.chios.aegean.gr ή vpn.aegean.gr).

Προσοχή!! Για να κάνετε μια σύνδεση VPN, πρέπει να έχετε ήδη συνδεθεί  με το Διαδίκτυο (internet).

Για την πρόσβαση wifi πρέπει να ορίσετε ως vpn server τον: wireless-vpn.samos.aegean.gr . Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την πραγματοποίηση σύνδεσης με το Π.Α.

 

 
 

Πίσω

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Copyright 2007 Samos Noc . All Rights Reserved.