Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου
Σ.Ε.Φ.
Σύστημα Ενημέρωσης Φοιτητών

Τμήμα Μαθηματικών (311/)
Για να συνδεθείτε στο νέο Σ.Ε.Φ. του Τμήματος Μαθηματικών πατήστε εδώ.

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (321/)
Για να συνδεθείτε στο νέο Σ.Ε.Φ. του Τμήματος ΜΠΕΣ πατήστε εδώ.

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (331/)
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων / πιστοποιητικών
  • Δηλώσεις μαθημάτων (Παρασκευή 13/03/2015 μέχρι και την Δευτέρα 23/03/2015)
                          (Προσοχή username:aegean\sasYYnnn. Το password είναι αυτό που χρησιμοποιείτε για το e-mail σας)
  • Δηλώσεις συγγραμμάτων: Συνδεθείτε στον ΕΥΔΟΞΟ
  • Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου: Δείτε στο ΠΑΣΟ
  • Δείτε τη φωτογραφία σας και στείλτε νεότερη (upload photo) [ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ]

*** Για τεχνικά θέματα στείλτε e-mail στη διεύθυνση net@aegean.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ο Αριθμός Μητρώου σας είναι ένας αριθμός της μορφής XXX/YYYYZZZ όπου το ΧΧΧ δηλώνει το τμήμα σας, το ΥΥΥΥ το έτος εγγραφής σας και ΖΖΖ ο αύξων αριθμός εγγραφής (πχ. 331/2001272)

Έντυπα και πληροφορίες για Υπεύθυνη Δήλωση.

 

@ 2000 Aegean-Net