Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ & Βασικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Για πρωτοετείς φοιτητές)

Το ενημερωτικό φυλλάδιο πρωτοετών φοιτητών σχετικά με την χρήση των εργαστηρίων Η/Υ και των βασικών παρεχόμενων υπηρεσιών βρίσκεται εδώ

Πλοηγηση