Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ & Βασικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών για πρωτοετείς φοιτητές [20.09.2018]

Το ενημερωτικό φυλλάδιο πρωτοετών φοιτητών σχετικά με την χρήση των εργαστηρίων Η/Υ και των βασικών παρεχόμενων υπηρεσιών βρίσκεται εδώ

Πλοηγηση