Έγκριση διαδικασίας διαγραφής λογαριασμών ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου φοιτητών/τριών" προς ενημέρωση των φοιτητών/τριών [4.10.2018]

Απόφαση Συγκλήτου για την διαδικασία  διαγραφής  λογαριασμών  ηλεκτρονικού
γραμματοκιβωτίου φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος.

 

Πλοηγηση