Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Η/Υ

Η ΥΠΕ είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία των κοινόχρηστων εργαστηρίων Η/Υ, για την υποστήριξη των διδακτικών και άλλων δραστηριοτήτων. Θέτει τους απαραίτητους περιορισμούς στους χρήστες ώστε να διαφυλαχτεί η λειτουργικότητα των Η/Υ. Έχει την ευθύνη (και μόνο η ΥΠΕ) για την εγκατάσταση κάθε απαραίτητου λογισμικού. Αναλύει και εισηγείται προς τις γενικές συνελεύσεις (τμημάτων, σχολών) τις ανάγκες για αναβάθμιση, συντήρηση και σωστή-αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού.

Χρήση Εργαστηρίου

Όλοι οι χρήστες της πανεπιστημιακής μονάδας Σάμου έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια Η/Υ της Σχολής Θετικών Επιστημών, εφόσον διαθέτουν λογαριασμό πρόσβασης.
Να σημειωθεί εδώ οτι ο λογαριασμός πρόσβασης κάθε χρήστη είναι προσωπικός και  δεν θα πρέπει να διαρρεύσει σε τρίτους.

Συνίσταται να γίνεται καλή χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των εργαστηρίων απο τους χρήστες  έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα δυσλειτουργίας.

Οι Η/Υ έχουν μια συγκεκριμένη διάταξη με σκοπό την διευκόλυνση των εργαστηριακών μαθημάτων. Οι χρήστες των εργαστηρίων δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να μετακινούν εξοπλισμό του εργαστηρίου σε άλλες θέσεις.

Οι χρήστες κατά την παραμονής τους στα εργαστήρια θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την τήρηση της τάξης, ώστε να μην ενοχλούν τους γύρω τους. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η δημιουργία θορύβου, οι δυνατές συνομιλίες, κλπ.

Για την διατήρηση της καθαριότητας στα εργαστήρια, παρακαλούνται οι χρήστες να μην αφήνουν διάφορα χαρτιά, σκουπίδια, κ.α και να χρησιμοποιούν τους κάλαθους αχρήστων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του εργαστηρίου.

Απαγορεύονται αυστηρά:

 • Η κατανάλωση ποτών και φαγητών
 • Το κάπνισμα
 • Η μετακίνηση και μεταφορά εξοπλισμού, καλωδίων κλπ εντός και εκτός εργαστηρίων
 • Η μετακίνηση των εδράνων, λόγω των καλωδιώσεων που διέρχονται μέσα απο αυτά

Η ΥΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από χρήστες το δικαίωμα χρήσης των Η/Υ για κάποια χρονική περίοδο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω και συγκεκριμένα εάν:

 1. Κρίνουν ότι η συμπεριφορά τους είναι επιζήμια ή επικίνδυνη για τον εξοπλισμό
 2. Με την συμπεριφορά τους παρενοχλούν συναδέλφους τους που εργάζονται
 3. Καπνίζουν, τρώνε και πετάνε τα σκουπίδια μέσα στις αίθουσες
 4. Μετακινούν μέρη ενός Η/Υ σε άλλον Η/Υ
 5. Παίζουν ομάδικα παιχνίδια
 6. Διαπιστώσει ότι γίνεται διακίνηση παράνομου υλικού μέσω των εργαστηρίων (μη νόμιμο λογισμικό, πορνογραφικό υλικό, κλπ)

O ρόλος του επιτηρητή

 • Να μην επιτρέπει να εισέρχονται φοιτητές με καφέδες, αναψυκτικά, φαγητά, αναμμένα τσιγάρα.
 • Να φροντίζει για την διατήρηση της τάξης στο εργαστήριο.
 • Σε περιπτώσεις μετακινήσεων των καθισμάτων για τις ανάγκες κάποιου μαθήματος εντός εργαστηρίου, να φροντίζει ώστε τα καθίσματα να επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις μετά το πέρας του μαθήματος.
 • Να απομακρύνει τους όρθιους ή όσους δεν έχουν δουλειά.
 • Να απομακρύνει από το εργαστήριο όσους δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό
 • Να συνεργάζεται με το περ/κό τμήμα πληροφορικής & επικοινωνιών για την διαπίστωση και αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των χώρων και του εξοπλισμού.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα χρήσης του χώρου αρκεί να τηρούν τον κανονισμό εργαστηρίου.

Πλοηγηση