Εξοπλισμός Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης

 

Η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης μέσω της υπάρχουσας υποδομής και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που διαθέτει.

Η αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Σάμο βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου όπου στεγάζεται η Βιβλιοθήκη. Η αίθουσα είναι χωρητικότητας 20 ατόμων και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΥΠΕ) Σάμου στα πλαίσια των γενικότερων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης που παρέχονται.

Ο εξοπλισμός ικανοποιεί τις ανάγκες διαφόρων τύπων διδασκαλίας, συνεδριάσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς (π.χ. συζητήσεις και παρουσιάσεις), σεμινάρια και διαλέξεις με επί-τόπου και από-απόσταση συμμετέχοντες. Η αίθουσα μπορεί να ικανοποιεί ανάγκες studio για την εγγραφή μαθημάτων και διαλέξεων.

 

Η αίθουσα περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό:

• Οθόνη Προβολής

• Κάμερες ακροατηρίου

• Μικρόφωνα ακροατηρίου

• Ασύρματο μικρόφωνο

• Προβολέας/videoprojector

• Ψηφιακός Προβολέας Διαφανειών

• Κάμερες

• Ηχεία

• DVD player/recorder

• Smart Board

• Πίνακας

• Monitor 55'

 

Ο εξοπλισμός της αίθουσας καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της αίθουσας τηλε-εκπαίδευσης ως αίθουσα διδασκαλίας από-απόσταση και ως αίθουσα μάθησης από απόσταση.

 

Πλοηγηση