Κράτηση Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την αίθουσα τηλεκπαίδευσης μπορεί να αιτηθεί χρήση της αίθουσας συμπληρώνοντας την αίτηση η οποία  διατίθεται ηλεκτρονικά εδώ και αποστέλλοντάς την είτε με email στο samosteleconferencelist  at aegean.gr είτε με fax στο 22730 82049 

Ο αρμόδιος τεχνικός επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εντός 2 ημερών, για την διαθεσιμότητα ή μη της αίθουσας στις αναφερόμενες ημερομηνίες και ώρες.

Πλοηγηση