ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

Ε.ΔΙ.Π.

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Διεύθυνση

Τμήμα Μαθηματικών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

83200 Καρλόβασι, Σάμος

E-mail: ctsag@aegean.gr

Τηλ.: 2273082157

 

 

Διδασκαλία Αυτοδύναμων Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020:

Χειμερινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020:

Εαρινό Εξάμηνο

Ώρες Γραφείου: Τρίτη 18:00-20:00, Πέμπτη 17:00-19:00

 

Εκπαίδευση - Σπουδές

1992: Πτυχίο Μαθηματών, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2013: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχανολογίες, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Επιστημονικός Υπολογισμός.

 

Ακαδημαϊκές Θέσεις - Προϋπηρεσία

2014 -        :  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2004 - 2014:  Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) Κλάδου ΙΙ, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2000 - 2004:  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

1997  -2000:  Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ), Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Δημοσιεύσεις

Σε περιοδικά:

  1. 'Η Ασφαλής Χρήση των Κοινωνικών Δικτύων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μελέτη Περίπτωσης στη Δυτ. Θεσσαλία', Χ. Μαγγίνα, Χ. Τσαγγάρης, Γ. Ασπρίδης, International Journal of Educational Innovation, Vol 1 (2019), ISSN:2654-002, σελ. 85-97.

  2. 'Application of a Modified OWA Operator to a Designer Decision Support System (DDAS)', Ι. Δαρζέντας και Χρ. Τσαγγάρης, International Journal of General Systems, Volume 29, Number 1, pp. 103-121.

Σε συνέδρια:

  1.  'Ανάπτυξη Κουλτούρας Ασφάλειας στη Χρήση των κοινωνικών Δικτύων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Μελέτη Περίπτωσης στη Δυτ. Θεσσαλία', Χ. Μαγγίνα, Χ. Τσαγγάρης, Γ. Ασπρίδης, Σ. Δημητριάδης, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 12-14 Οκτωβρίου 2018.

    Η εργασία απέσπασε το 2ο Βραβείο Καλύτερης Εργασίας ανάμεσα στις 522 εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

  2. 'Η Βέλτιστη Χωροθέτηση Πυροσβεστικών Μονάδων για την Καλύτερη Πυροπροστασία της Δυτικής Σάμου', Χ. Τσαγγάρης, N. Σπυριδωνάκος, Ι. Δαρζέντας, Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Δεκέμβριος 2000. 

  3. 'Application of a Modified OWA Operator to a Designer Decision Support System (DDAS)' , J. Darzentas and Ch. Tsagaris (με πιο συνοπτική μορφή), Proceedings of the 3rd International FLINS Workshop, Sept. 1998, Fuzzy Logic and Intelligent Technologies for Nuclear Science and Industry, World Scientific Singapore, pp75-82. 

  4. 'Προσομοίωση του Δικτύου Αιγαίου', Χ. Τσαγγάρης, Α. Δούμα, Θ. Σπύρου, Ι. Δαρζέντας, Πρακτικά 12ου Εθνικού Συνέδριου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Σεπτέμβριος 1998.

  5. 'Ασαφείς Τελεστές Συγκερασμού στην Υποστήριξη Αποφάσεων', Ι. Δαρζέντας και Χρ. Τσαγγάρης, Πρακτικά 11ου Εθνικού Συνέδριου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Μάϊος 1997.

  6. 'Evaluating Option - related Text Descriptions for Decision Aiding', J. Darzentas, T. Spyrou, and Ch. Tsagaris, (Extended abstract), Perspectives on DSS (pp. 27-32), Edited by: John Darzentas, Jenny S. Darzentas, and Thomas Spyroy, University of the Aegean.

 

Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών

'Αριθμητική Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών και Συνοριακών Τιμών', Σπυρίδων Σακελλαρόπουλος, 2019.

 

Σημειώσεις

"Σημειώσεις για το μάθημα «Γεωμετρία Χώρου»", Χ. Τσαγγάρης

Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Γεωμετρία» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με χρήση του μαθηματικό λογισμικού «SAGE», Καρλόβασι, Σάμος, 2016.

ημειώσεις με τίτλο «Εισαγωγή στην Fortran»", Χ. Τσαγγάρης.

Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Αριθμητική Ανάλυση» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και για το μάθημα «Γλώσσες Προγραμματισμού – Μαθηματικό Λογισμικό» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καρλόβασι, Σάμος, 2005.

"Ηλεκτρονικές σημειώσεις για το Mathematica”, Χ. Τσαγγάρης και Χ. Κορναρος.

Σημειώσεις για το μάθημα «Μαθηματικό Λογισμικό» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καρλόβασι, Σάμος, 2004.

"Σημειώσεις του μαθήματος «Προσομοίωση»". Χ. Τσαγγάρης, Θ. Σπύρου, Ι. Δαρζέντας.

Σημειώσεις για το ομώνυμο μάθημα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καρλόβασι, Σάμος, 2001.

"Σημειώσεις στο μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα I»", Χ. Τσαγγάρης, Ι. Δαρζέντας.

Σημειώσεις για το ομώνυμο μάθημα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καρλόβασι, Σάμος, 1997.

 

Διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων προηγούμενων Ακαδημαϊκών Ετών

Γραμμικός Προγραμματισμός, Γλώσσες Προγραμματισμού – Μαθηματικό Λογισμικό (στο ΜΠΣ του τμήματος), Υπολογιστική Άλγεβρα, Γεωμετρία Χώρου.