Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου
 
 
 
 

Καλως ήρθατε στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σάμου.

Το Περιφερειακό Τμ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σάμου αποτελεί τμήμα της Υπηρεσίας
Πληροφορικής και Επικοινωνιών η οποία  λειτουργεί στην έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
στην Μυτιλήνη.

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την δικτυακή υποδομή της πανεπιστημιακής μονάδας Σάμου, την δομή και λειτουργία της ΥΠΕ Σάμου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οδηγίες στην χρήση των υπηρεσιών αυτών.

 

 


Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Copyright 2007 Samos Noc . All Rights Reserved.